خدمات ما

ما برای پت شما چه خدماتی داریم؟

خدمات اینترنتی و آنلاین برای پت ها

01

رزرو مشاوره

به تمام حیواناتی که به عنوان همدم در منزل نگهداری می‌شوند، می‌گویند.

02

تماس از سمت ما

به تمام حیواناتی که به عنوان همدم در منزل نگهداری می‌شوند، می‌گویند.

03

دریافت خدمات

به تمام حیواناتی که به عنوان همدم در منزل نگهداری می‌شوند، می‌گویند.

ما در کنار شما هستیم

راهنمایی ما برای حیوان خانگی شما

پکیج ها

پکیج ها ویژه برای خدمات

۳۹ تومان

پکیج اولیه

حیوانات خانگی شامل دو گروه حیوانات خانگی متداول یعنی سگ، گربه، پرندگان زینتی و ماهیان آکواریومی

۴۹ تومان

پکیج استاندارد

حیوانات خانگی شامل دو گروه حیوانات خانگی متداول یعنی سگ، گربه، پرندگان زینتی و ماهیان آکواریومی

۶۹ تومان

پکیج نقره ای

حیوانات خانگی شامل دو گروه حیوانات خانگی متداول یعنی سگ، گربه، پرندگان زینتی و ماهیان آکواریومی

۹۹ تومان

پکیج طلایی

حیوانات خانگی شامل دو گروه حیوانات خانگی متداول یعنی سگ، گربه، پرندگان زینتی و ماهیان آکواریومی