تخم کتان

تخم کتان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﯼ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻓﯿﺒﺮ، ﺍﻣﮕﺎ 3 ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ B ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻭ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
تخم کتان

 

تخم کتان (بذر کتان یا تخم بزرک) به دو شکل ظاهری یافت می‌شود: قهوه‌ای، و زرد طلایی.

خوردن تخم کتان با داشتن مواد فیبری باعث می‌شود که مصرف‌کننده کمتر احساس گرسنگی داشته باشد و کمتر غذا بخورد، بنابراین تخم کتان نقش مفیدی در کاهش وزن و لاغری دارد.
تخم کتان

ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ برای مصرف تخم کتان:

✅ ﺗﺨﻢ ﮐﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﻻﺩ ﺧﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
✅ﺗﺨﻢ ﮐﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻩ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
✅ﺗﺨﻢ ﮐﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ آش ها ﻭ ﯾﺎ ﺳﻮﭖ ﻫﺎ ﺑﯿﻔﺰﺍﯾﯿﺪ.
✅ﺗﺨﻢ ﮐﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺩﻭﻍ ﺧﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
✅ﺗﺨﻢ ﮐﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
✅تخم ﮐﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ مواد کتلت،کوکو و برگر اضافه کنید.
✅ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﮐﺘﺎﻥ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﺍﺳﺖ، ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺨﻢ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺷﺪﻩ توصیه نمیشود، زیرا ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﮐﺴﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﺗﺨﻢ ﮐﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺧﻮﺩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺑﺮﻗﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﺩﺭ ﺩﺭﺁﻭﺭﯾﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *